KBA is een gecertificeerd bureau

KBA heeft het NEN 4400 certificaat. Dit certificaat geeft u de zekerheid dat KBA al zijn officiële verplichtingen nakomt. KBA draagt belastingen en sociale verzekeringspremies af zoals het hoort. KBA zorgt er voor dat zijn arbeidskrachten legaal voor u werken en onder goede omstandigheden in Nederland verblijven. U krijgt dus nooit problemen met de Belastingdienst en andere overheidsinstellingen.

U kunt ons NEN-certificaat downloaden via deze link: NEN-certificaat van KBA

Meer informatie over het NEN-certificaat en de Stichting Normering Arbeid vindt u op www.NormeringArbeid.nl

KBA B.V.
Hooigracht 48
2312 KV Leiden
T 06 14 23 94 00
F 08 42 12 20 30
E info@KBA-BV.nl
K.v.K. 28089504

KBA B.V. voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.